AİLE VE EVLİLİK HAYATI EĞİTİMİ

Akademi

Bilinçli çiftler, sağlıklı aile yapıları oluşturmakta;

Sağlıklı aile de sağlıklı topluma katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, eşlerin, anne-babaların veya anne- baba adaylarının evlilik yaşamında eşler arası ve çocuklarıyla karşılaştıkları iletişim, uyum, davranış problemlerinin nedenleri ve çözüm yöntemlerini ortaya koyan, katılımcıların yararını gözeten, rehber niteliğinde bir eğitimidir. Kurumda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle başta aileyi sağlıklı beceriler kazanmaları için desteklemekte çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde ise MABEP Erken Çocukluk Eğitimi ile süreci devam ettirmekteyiz.

Sağlıklı aile yapısı yalnızca aile içi üyelerin sağlıklı olmasını içermez, aile üyelerinin birbiriyle olan iletişimini, çevre ve toplum içerisindeki varlıklarını da kapsar. Bugün ailelerin yaşadığı yoğun çatışmaların altında iletişimsizlik, problem çözme ve baş etme becerilerinin yetersizliği yatmaktadır. Bu kılavuz, baş etme kabiliyetini çift ve ailelere yeniden kazandırmayı amaçlayan bir destek olarak sunulmaktadır.

1.Kavramsal Çerçeve ● 2. Evliliğin İlk Yılları ● 3. Sağlıklı Evlilik 4. Evlilikte Çatışmalara Sebep Olan Faktörler ve Çözüm Yolları 5. Anne- Baba Olmak ● 6. Sağlıklı Aile, Sağlıklı Toplum