0-6 YAŞ GELİŞİM DEĞERLENDİRME

Akademi

GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun mevcut yaşına kadar gelinen süreçteki yaşam olayları ve gelişim öyküsüne yönelik bilgilerin aileden alınması ile başlayan, bir uzman tarafından çocukla belli bir süre vakit geçirerek yapılan klinik gözlem ve uygulanan gelişim değerlendirme testleriyle devam eden ve çocuğun gelişimine yönelik elde edilen tüm bilgilerin, gözlem ve test sonuçlarının ve varsa risk faktörlerinin belirlendiği ve gerekli durumlarda uygun tedavi veya eğitim için ailenin yönlendirildiği kapsamlı bir süreçtir.

GELİŞİM DEĞERLENDİRMESİNİN AMACI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yaş ilerledikçe tamamlanan birçok sürecin temeli erken çocukluk dönemindeki sosyal, duygusal, bilişsel ve dil alanlarındaki gelişim basamaklarına dayanmaktadır. Bireyin hayatında bu kadar büyük önem taşıyan bu süreçte gelişim alanlarında sorun yaşanması, ilerleyen dönemde çocuğun gelişiminin yaşıtlarından geri kalmasına veya gecikmesine sebep olmaktadır. Gelişim geriliği riski olan bireylerde yapılan erken müdahale, çocuğun durumu en az zararla atlatmasını hatta durumdan etkilenmeden kurtulmasını sağlayacaktır. Buna bağlı olarak çocuklarda erken dönemden itibaren gelişim değerlendirme ve takibinin yapılmasının amacı; çocuğun gelişimine yönelik olası bir gecikme, gerilik veya ileriliği erken dönemde belirleyerek, gereken tedavi planlarının ve aile eğitimlerinin planlanması ve süreçte çocuğun ileri dönemdeki gereksinimlerini en erken dönemde tanıyarak gereken önlemlerin alınmasıyla çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmaktır.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ AKADEMİ GELİŞİM DEĞERLENDİRME UYGULAMASINDAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Gelişim değerlendirme uygulaması kuruma ailesiyle birlikte başvuruda bulunan her çocuk için ortalama 40 dakika sürmektedir. Randevu sistemiyle çalışan birimimizden (0324) 327 46 40 numarasını arayarak randevu oluşturabilirsiniz.